આપ પણ બની શકો છો પબ્લિક પ્રેસ પ્રતિનિધિ

આપ પણ બની શકો છો પબ્લિક પ્રેસ પ્રતિનિધિ
આપ પણ બની શકો છો પબ્લિક પ્રેસ પ્રતિનિધિ

સમગ્ર ભારત દેશ ના ચોથા સ્થંભ તરીકે પત્રકારત્વ નું ખુબ મોટું મહત્વ રહેલું છે આ સ્થંભ ને કાયમી અડીખમ રાખવા માટે તમે પણ બની શકોછો પત્રકાર મોકલો તમારા ન્યુજ અમે આપીશું તમારા પ્રશ્નો ને વચા

ભ્રષ્ટાચાર પ્રશાસન સર્કારીવીભાગો દ્વારા ધરમ ધક્કા અત્યાસર બળ મજુરી અવેય્ધ હનન પશુઓ નો તિરસ્કાર ઉપભોક્તા અધિકારી જોતાજ બતાવો અમને મોકલો આપની ખબર વિડીઓ ઓડિયો પોટા સ્ટોરી ટેપ કરીને મોકલો અમારા ઇમેલ પર અને અમે આપીશું સત્ય નો સાથ

આપના ન્યુજ જોઈ શકશે સમસ્ત ભારત અને ૨૧૦ દેશ વોટ્સેપ ફેસબુક સ્માટ ફોન ટીવી વેબ ચેનલ એપ પર

આપ પણ બની શકો છો પબ્લિક પ્રેસ પ્રતિનિધિ

P.D.Dabhi

હુ ક્રાઇમ કનેક્શન ન્યૂઝ પેપર ભાવનગર સમાચાર ખબર તમારી ન્યૂઝ વેબચેનલ લાઈવ ગુજરાત ન્યુઝ ટીવી રીપોટર છુ તેમજ સમગ્ર ભારત ના પત્રકાર ના એસોસિયેશન અખિલ ભારતીય પત્રકાર સુરક્ષા સમિતિ ( ABPSS ) ના આઈ.ટી.સેલ અધ્યક્ષ તરીકે કામ કરૂ છુ તેમજ ભાવનગર મા આર.ટી.આઈ એક્ટીવીશ્ટ છુ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: