ટિફિન મારી ને બાવીસ હજારલૂંટી ફરાર

ટિફિન મારી ને બાવીસ હજારલૂંટી ફરાર


જેતપુર
જેતપુરનાં ટાકુડીપરામા રહેતા પાણીપૂરી વેચતા રામ લખન પટેલ પાણીપૂરી વેચીને પોતાના ઘરે જઈ રહેલ હતો ત્યારે બે અજાણનીયા સ્ખ્સો બાઈક આડુ રાખી ને માથામા ટિફિન મારી ને બાવીસ હજારલૂંટી ફરાર થઈ ગએલ છે પોલીસ આરોપી ને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કરેલ છે

તસ્વીર: કિશોર મારુ જેતપુર


P.D.Dabhi

હુ

ક્રાઇમ કનેક્શન ન્યૂઝ પેપર
ભાવનગર સમાચાર
લાઈવ ગુજરાત ન્યુઝ ટીવી

રીપોટર છુ

તેમજ સમગ્ર ભારત ના પત્રકાર ના એસોસિયેશન

અખિલ ભારતીય પત્રકાર સુરક્ષા સમિતિ ( ABPSS ) ના આઈ.ટી.સેલ અધ્યક્ષ તરીકે કામ કરૂ છુ

તેમજ ભાવનગર મા આર.ટી.આઈ એક્ટીવીશ્ટ છુ
9714577186
Pddabhitalaja@gmail.com
Livecrimenews@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: