વિશ્વ યોગ દિવસ અંગેની માહિતી

વિશ્વ યોગ દિવસ અંગેની માહિતી તારીખ 21-06-17નો ટ્રાફિકનો બંદોબસ્ત… આ કાર્યક્રમમાં આશરે સવા બે લાખ લોકો ભાગ લેવાના છે આશરે

Read more

Live crime news

લાઈવ ક્રાઈમ ન્યુઝ એપ્લિકેશન ડાવુંનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો Live crime news

Read more

આપ પણ બની શકો છો પબ્લિક પ્રેસ પ્રતિનિધિ

આપ પણ બની શકો છો પબ્લિક પ્રેસ પ્રતિનિધિ સમગ્ર ભારત દેશ ના ચોથા સ્થંભ તરીકે પત્રકારત્વ નું ખુબ મોટું મહત્વ

Read more

કેનેડાના ર૬મા ગવર્નર જનરલ અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર કેનેડિયન સિટીઝન‌િશપે કહ્યું

કેનેડાના ર૬મા ગવર્નર જનરલ અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર કેનેડિયન સિટીઝન‌િશપે કહ્યું, ‘આજની સાંજ આ પ્રાઇઝ કે જે વૈશ્વિક નાગરિકત્વ માટે અપાયેલ

Read more

बड़ी खबर: पैन नंबर नहीं दिया तो अकाउंट होगा फ्रीज…

आपका खाता नया हो या पुराना, यदि आपने बैंक में अपना पैन नंबर नहीं दिया है तो आपका अकाउंट फ्रीज

Read more
%d bloggers like this: