રાજ્ય સરકારે કર્યો આશા વર્કર્સ બહેનોના પગારમાં 30 ટકાનો વધારો

રાજ્ય સરકારે કર્યો આશા વર્કર્સ બહેનોના પગારમાં 30 ટકાનો વધારો નીતિન પટેલ ગાંધીનગર ખાતે મંગળવારે લેવાયેલા કેટલાંક મહત્વપૂર્ણ નિર્યયોમાં આશા

Read more

Live crime news

લાઈવ ક્રાઈમ ન્યુઝ એપ્લિકેશન ડાવુંનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો Live crime news

Read more

આપ પણ બની શકો છો પબ્લિક પ્રેસ પ્રતિનિધિ

આપ પણ બની શકો છો પબ્લિક પ્રેસ પ્રતિનિધિ સમગ્ર ભારત દેશ ના ચોથા સ્થંભ તરીકે પત્રકારત્વ નું ખુબ મોટું મહત્વ

Read more
%d bloggers like this: