બ્લુ વ્હેલ ગેમનો મુદ્દો પહોંચ્યો સુપ્રીમ કોર્ટમાં

બ્લુ વ્હેલ ગેમનો મુદ્દો પહોંચ્યો સુપ્રીમ કોર્ટમાં મદુરાઈના એડવોકેટ 73 વર્ષના પોન્નીયમે બ્લૂ વ્હેલ ગેમ પર પ્રતિબંધ મુકવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં

Read more

Live crime news

લાઈવ ક્રાઈમ ન્યુઝ એપ્લિકેશન ડાવુંનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો Live crime news

Read more
%d bloggers like this: