રામનાથ કોવિંદ ભારત દેશના 14 માં રષ્ટ્રપતિ બન્યા

રામનાથ કોવિંદ ભારત દેશના 14 માં રષ્ટ્રપતિ બન્યા એપ્લિકેશન ડાવુંનલોડ કરવામાટે અહીં ક્લિક કરો

Read more

પોલિસ પર પી એચ ડી કરનારા સમગ્ર ગુજરાત અને દેશના તેઓ પ્રથમ આદિવાસી રીસર્ચ સ્કોલર પ્રફુલભાઇ વસાવા પી. એચ. ડી થયા

પોલિસ પર પી એચ ડી કરનારા સમગ્ર ગુજરાત અને દેશના તેઓ પ્રથમ આદિવાસી રીસર્ચ સ્કોલર પ્રફુલભાઇ વસાવા પી. એચ. ડી

Read more

Live crime news

લાઈવ ક્રાઈમ ન્યુઝ એપ્લિકેશન ડાવુંનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો Live crime news

Read more

પત્રકારોનું મહાસંમેલન આગામી ૨૧ મેં અને રવિવારના રોજ

પત્રકારોનું મહાસંમેલન આગામી ૨૧ મેં અને રવિવારના રોજ ભારતના પત્રકાર જગતમાં ઈતિહાસ નવા પ્રકરણનો પ્રારંભ થાવા જઈ રહ્યો છે.આઝાદી બાદના

Read more

આપ પણ બની શકો છો પબ્લિક પ્રેસ પ્રતિનિધિ

આપ પણ બની શકો છો પબ્લિક પ્રેસ પ્રતિનિધિ સમગ્ર ભારત દેશ ના ચોથા સ્થંભ તરીકે પત્રકારત્વ નું ખુબ મોટું મહત્વ

Read more
%d bloggers like this: