સંસદીય સચિવ શ્રીમતી વિભાવરીબેન દવે દ્વારા ભાવનગરના જવાહર મેદાન ખાતે તા. ૧૪ ઓગષ્ટથી ૧૬ ઓગષ્ટ સુધી ફ્રી જન્માષ્ટમી લોકમેળો યોજાશે

સંસદીય સચિવ શ્રીમતી વિભાવરીબેન દવે દ્વારા ભાવનગરના જવાહર મેદાન ખાતે તા. ૧૪ ઓગષ્ટથી ૧૬ ઓગષ્ટ સુધી ફ્રી જન્માષ્ટમી લોકમેળો યોજાશે.

Read more

જુવો નીતા અંબાણી કયો ફોન વાપરે છે? અને તેનો ભાવ શુ છે

જુવો નીતા અંબાણી કયો ફોન વાપરે છે? અને તેનો ભાવ શુ છે!! મોબાઈલ ટેલિકોમ માર્કેટ માં જીઓ બાદ બારે દબદબો

Read more

Live crime news

લાઈવ ક્રાઈમ ન્યુઝ એપ્લિકેશન ડાવુંનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો Live crime news

Read more
%d bloggers like this: