મહેસાણા શોપિંગ સેન્ટરમાં લાગી આગ

બ્રેકીંગ ન્યુઝ મહેસાણા શોપિંગ સેન્ટરમાં બીજા માળે લાઈટ બોર્ડ માં લાગી આગ ઘટના સ્થળે પાલિકાનું ફાયર ફાઈટર પહોસ્યું આગ પાર

Read more

Live crime news

લાઈવ ક્રાઈમ ન્યુઝ એપ્લિકેશન ડાવુંનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો Live crime news

Read more

ઇંગ્લીશ દારૂનાં જથ્થા સહિત કુલ રૂ.૨,૫૨,૭૦૦/-નાં મુદ્દામાલ સાથે બે ઇસમને ઝડપી પાડતી ભાવનગર,લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ

ઇંગ્લીશ દારૂનાં જથ્થા સહિત કુલ રૂ.૨,૫૨,૭૦૦/-નાં મુદ્દામાલ સાથે બે ઇસમને ઝડપી પાડતી ભાવનગર,લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી

Read more
%d bloggers like this: