વિધાનસભા તળાજા માટે ક્યો પક્ષ રહેશે વધુ મજબૂત

વિધાનસભા તળાજા માટે ક્યો પક્ષ રહેશે વધુ મજબૂત તળાજા વિધાનસભા માટે આપનો ઉમેદવાર પસંદ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

Read more

રાજકોટની નિશા ચાવડાના શિરે ‘મિસિસ ઇન્ડિયા’ અને ‘મિસિસ પોપ્યુલર ઇન્ડિયા’નો તાજ રાજકોટ: તાજેતરમાં જયુપર ખાતે મિસિસ ઈન્ડિયા બ્યુટી કવીન સ્પર્ધા

Read more

ભાવનગર જિલ્લાના વલ્લભીપુર ખાતે તથા ઉમરાળા તાલુકાના બે ગામોએ ત્રિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા

ભાવનગર જિલ્લાના વલ્લભીપુર ખાતે તથા ઉમરાળા તાલુકાના બે ગામોએ ત્રિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા મહિલા અને બાળ કલ્યાણ

Read more

Live crime news

લાઈવ ક્રાઈમ ન્યુઝ એપ્લિકેશન ડાવુંનલોડ કરવા માટે નીચે ક્લિક કરો Live crime news

Read more
%d bloggers like this: